THE MATRIX ONE MỄ TRÌ

Tìm hiểu về quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Trong bài viết hôm nay mình xin giới thiệu quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất. Để có thể hoàn thiện một công trình kiến trúc thì mọi người cần phải đáp ứng mọi loại thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để bước cuối là đưa công trình đó vào quá trình sử dụng. Trong số các công việc đó thì bản thiết kế bản vẽ hoàn công là một trong những loại hồ sơ rất quan trọng. Nó hỗ trợ cho đơn vị thi công thiết kế, có cơ sở nghiệm thu công trình. Đảm bảo được tính an toàn và chất lượng quá trình chuẩn bị đưa vào sử dụng. 

Tìm hiểu về quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Tìm hiểu về quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Phân loại bản vẽ hoàn công

Theo thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất. Dựa theo tính chất của từng công trình mà chúng ta sẽ phân ra nhiều loại bản vẽ hoàn công khác nhau. Điển hình như là:

 • Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng.
 • Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình.
 • Bản vẽ hoàn công giai đoạn xây dựng.
 • Bản vẽ hoàn công lắp đặt thiết bị.
 • Bản vẽ hoàn công từng hạng mục công trình.
 • Bản đồ hoàn công tổng thể công trình.

Tùy theo tính chất công việc,bộ phận công trình, quá trình xây dựng, hạng mục của công trình và các loại công trình mà người ta giảm bớt đi các yếu tố phụ để làm bật lên những yếu tố chính. Chẳng hạn như:

 • Bản vẽ hoàn công san nền và gia cố nền
 • Bản vẽ hoàn công thi công đường lộ, cầu giao thông
 • Bản vẽ hoàn công về cống, hệ thống ống nước sạch
 • Bản vẽ hoàn công tường, kè,…

Các yêu cầu của bản vẽ hoàn công

 • Phải phản ánh đúng kết quả thực hiện thực tế được thi công ngoài hiện trường. Tuyệt đối không được phép tự bỏ qua dù là các sai số.
 • Phải được thiết lập ngay tại lúc nghiệm thu, không được phép hồi ký hoàn công.
 • Phải được lập và xác định đúng theo quy định Pháp Luật hiện hành.
 • Phải thể hiện rõ mọi chỉnh sửa, thay đổi. Để thuận tiện và chính xác nhất trong quá trình khai thác, sử dụng và bảo trì công trình sau này.

Cách lập bản vẽ hoàn công đúng chuẩn

Lập bản vẽ hoàn công trong công việc xây dựng:

 • Người chịu trách nhiệm trực tiếp về thi công của nhà thầu thi công chụp bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao) công tác nghiệm thu, lắp đặt thiết bị cố định.
 • Tại công trường, nhà thầu thi công xây dựng công trình chịu trách nhiệm trực tiếp về kỹ thuật thi công của công tác đo đạc hoàn công công trình ghi giá trị thực tế xây dựng thay đổi so với giá trị thiết kế trong ngoặc đơn. Để hiển thị các thông tin chi tiết đã thay đổi và đính kèm trên bản vẽ đã ký và sao chép.

Nếu kích thước thực tế và các thông số xây dựng của công trình phù hợp với kích thước và các thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế phải là bản vẽ hoàn chỉnh.

 • Tại thời điểm nghiệm thu, sau khi kiểm tra kết quả đo đạc hoàn thành theo hình thức hợp đồng tổng thầu, thấy phản ánh đúng thực tế công trình, tức là giám sát thi công của chủ đầu tư hoặc giám sát thi công toàn bộ của nhà thầu. Kiểm tra kết quả đo đạc hoàn công và ký xác nhận.

Lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, quá trình xây dựng, hạng mục công trình

 • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp chỉ đạo nhà thầu thi công chịu trách nhiệm toàn bộ bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt. (Theo Thông báo số 12/2005 Phụ lục 1D / TT-BXD, đóng dấu trên bản vẽ thi công được duyệt), và giữ nguyên ô tiêu đề không thay đổi số hiệu bản vẽ thiết kế.
 • Tại công trường, nhà thầu thi công đo đạc hoàn công chịu trách nhiệm trực tiếp về công nghệ thi công và lập các bản vẽ sau:

Nếu kích thước thực tế và các thông số xây dựng của bộ phận công trình, công trình xây dựng phù hợp với kích thước, thông số kỹ thuật của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế là bản vẽ kỹ thuật.

Nếu có sự thay đổi về giá trị thiết kế, hãy đặt giá trị kết cấu thực tế đã thay đổi so với giá trị thiết kế trong ngoặc đơn bên dưới giá trị thiết kế; làm mờ thông tin chi tiết đã thay đổi hoặc khác và hiển thị thông tin chi tiết đã thay đổi hoặc khác trên bản vẽ

Trên bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng công trình phải ký tên và đóng dấu công ty.

Ngoài ra, phía trên khung tên bản vẽ hoàn công phải có đóng dấu “Bản vẽ hoàn công” của nhà thầu thi công xây dựng quy định tại Thông tư 02/2006 / TT-BXD Phụ lục 01.

 • Tại thời điểm nghiệm thu, sau khi kiểm tra kết quả đo đạc hoàn thành theo hình thức hợp đồng tổng thầu, thấy phản ánh đúng thực tế công trình, tức là giám sát thi công của chủ đầu tư hoặc giám sát thi công toàn bộ của nhà thầu. Kiểm tra kết quả đo đạc hoàn công, ký xác nhận.

Bản vẽ hoàn công là gì?

quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Bản vẽ hoàn công hay nói một cách dễ hiểu là loại bản vẽ kỹ thuật thể hiện hiện trạng thực tế của ngôi nhà sau khi xây dựng xong. Trên bản vẽ này sẽ hiển thị đúng kích thước thực tế so với kích thước thiết kế ban đầu.

Cũng giống như bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công cũng gồm nhiều hạng mục chi tiết. Tuy nhiên, so với thiết kế ban đầu, nó có thể phản ánh chính xác những thay đổi về kích thước, hiệu suất, v.v.

Tầm quan trọng của việc lập bản vẽ hoàn công?

quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất

Trước hết, bạn cần hiểu rằng so với hiện trạng thực tế của công trình thì bản vẽ thiết kế nhà ban đầu của kiến ​​trúc sư tất nhiên sẽ không đúng 100%.

Tuy nhiên, ở mức độ cho phép, chúng tôi hy vọng rằng những ngôi nhà xây dựng giống với thiết kế ở mức độ lớn nhất.

Bản vẽ hoàn công là cơ sở để gia chủ nắm rõ hiện trạng, kích thước, công năng… của từng công trình cụ thể sau quá trình xây dựng.

Chính vì vậy bản vẽ hoàn công chính là giấy tờ rất quan trọng và cần thiết. Đấy là cơ sở để nghiệm thu và thanh toán mọi chi phí cho nhà thầu.

Hơn nữa, về mặt pháp luật và các luật hiện hành. Bản vẽ hoàn công chính là cơ sở quan trọng để cơ quan nhà nước xem xét và đánh giá công trình đó xem có được thi công đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp không.

So sánh bản vẽ hoàn công với bản vẽ thiết kế?

Như đã nói ở trên, về bản chất thì bản vẽ thiết kế và bản vẽ hoàn công hoàn toàn giống nhau ở việc thể hiện từng chi tiết của tổng thể công trình

Trong hầu hết các trường hợp, bản vẽ hoàn công sẽ khác khi có bất kỳ thay đổi hoặc sai khác nào trên thực tế so với bản vẽ thiết kế ban đầu.

Tuy nhiên, nếu bản vẽ cuối cùng giống với thiết kế ban đầu. Sau đó, kiến ​​trúc sư (nhà thiết kế bản vẽ), đơn vị giám sát, nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư sẽ sử dụng thiết kế ban đầu làm bản vẽ hoàn công luôn.

Trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công thuộc về những bên nào?

Như vậy về cơ bản, bạn đã có cái nhìn tổng quan về những bản vẽ như vậy trong ngành thiết kế và xây dựng. Tất nhiên, bạn cũng cần tìm ra người chịu trách nhiệm hoàn thành các bản vẽ này như sau:

 • Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công của công trình, dự án do mình hoàn thành. Đặc biệt đối với những phần công trình ẩn cần thực hiện bản vẽ hoàn công hoặc xác định kích thước, đo đạc thông số thực tế trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.
 • Đối với liên danh nhà thầu, từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ các công việc mình đã thực hiện mà không cần ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thi công.
 • Lập và xác nhận bản vẽ theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2016 / TT-BXD Phụ lục II.

Thời gian lập Bản vẽ hoàn thành công trình

 • Trước khi nghiệm thu đưa công trình, dự án xây dựng vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư tổ chức lập, lưu kho vật liệu hoàn công theo danh mục tại Phụ lục III của Thông tư này. Các nhà thầu tham gia vào công việc và hoạt động xây dựng phải lập và lưu giữ hồ sơ công việc do mình thực hiện. Nếu không có bản chính, bạn có thể thay thế bản chính bằng bản sao hợp pháp.
 • Kể từ ngày bàn giao dự án, thời gian lưu trữ tối thiểu là 10 năm đối với dự án nhóm A, 7 năm đối với dự án nhóm B và 5 năm đối với dự án nhóm C, kể từ ngày bàn giao dự án.
 • Chủ đầu tư lập bộ hồ sơ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này và chuyển cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình. Chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng công trình có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ này trong quá trình phát triển và sử dụng công trình.

Tổng kết

Bài trên là toàn bộ chia sẻ của mình về vấn đề quy định về bản vẽ hoàn công mới nhất cho những bạn nào còn thắc mắc. Mong rằng bài viết bên trên mang lại hữu ích cho mọi người.

Đăng ký, nhận tư vấn

Nhận tư vấn giá mua, bán, cho thuê mặt mặt bằng kinh doanh, thủ tục pháp lý,...